Ivento

Bakı
22 Oktyabr 2017   22:09

Xəbərlər

Diametri 200 mm olan plastik borulardan hava kanallarının montajını təklif edirik.

 Bu borular xüsusi təyinatlı müəssisələr üçün daha əlverişlidir.